Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Konferencja "Młodzież wobec współczesnych zagrożeń" - edycja III

Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych  Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej ma zaszczyt zaprosić dyrektorów szkól, pedagogów, psychologów, specjalistów ds. bezpieczeństwa w szkołach, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w trzeciej edycji konferencji pt.:

Zgłoszenia na konferencję

Zapisy

Miejsce i termin konferencji:

Dolnośląska Szkoła Wyższa,
Centrum Konferencyjne,
ul. Strzegomska 55, 
24.04.2017 r., godz. 900-1500        

Program konferencji

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

logotyp-umwd

W ramach projektu zespół Autorów poruszy kwestię znanych już na świecie, a pojawiających się w Europie zjawisk:

  • sytuacji zakładniczej – uprowadzenia i przetrzymywania osoby wbrew jej woli,
  • active shootera – uzbrojonej osoby, przeprowadzającej ataki w miejscach publicznych,
  • sposobów reakcji osób znajdujących się w sytuacji zakładniczej,
  • zasad pracy z osobami w stresie pourazowym.

 

Analiza działań tego typu zdarzeń pokazuje, że:

  • ofiarami porwań są najczęściej dzieci i osoby młode, a skala zjawiska jest coraz większa, gdyż wysokość okupu wynosi nawet kilka tysięcy zł, co powoduje łatwość jego uzyskania,
  • istnieje pewna powtarzalność ataków osób z bronią odbywających się w szkołach/uczelniach oraz miejscach z nimi powiązanych (stołówki, biblioteki szkolne, akademiki).

 

Wiedza o przyczynach, zachowaniach i  celach obydwu zjawisk jest jednak wśród osób narażonych na tego typu niebezpieczeństwo ograniczona, zwłaszcza w odniesieniu do zasad zachowania się w takiej sytuacji.

 

Próbą upowszechnienia tej wiedzy, ukazania realiów, w jakiej znajdą się potencjalni, przypadkowi, uczestnicy sytuacji zakładniczej oraz zasad pracy z osobami w stresie pourazowym są tematem kolejnej edycji konferencji „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń”. W jej trakcie skoncentrujemy się na ukazaniu sposobów zachowań i metod postępowania w takich sytuacjach i pracy z ofiarami tego rodzaju przestępstw.

 

W trakcie konferencji planowany jest pokaz z udziałem byłych funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz warsztaty mające na celu przećwiczenie sposobów zachowania się, aby ochronić możliwie największą ilość osób przed skutkami ataku, a także zapobiec panice i nierozsądnym zachowaniom. W ich trakcie zespół ekspertów oraz przeprowadzenie planowanych pozoracji pozwoli nam jak najwierniej odtworzyć zachowania i emocje pojawiające się w powyższych sytuacjach. Kompleksowa analiza zaś umożliwi jej uczestnikom poznać modele działania i zrozumień cel i sens stosowania zachowań, które pozwolą ocalić życie i zdrowie lub zminimalizować ewentualne straty ludzkie.

 

III edycja konferencji Młodzież wobec współczesnych zagrożeń ma na celu uświadomienie celu i przebiegu omawianych zjawisk, a także praktyczne przećwiczenie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia.

 

Kluczowym punktem konferencji będą pozoracje omawianych zjawisk oraz warsztaty z udziałem ekspertów.

Przeczytaj więcej o ekspertach

 

PRELEKCJA

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

Personnel Recovery - zasady "odzyskiwania" przetrzymywanych osób i możliwości ich zastosowania w trakcie aktu terroru o charakterze masowym (atak w miejscu publicznym)

WARSZTATY DLA UCZNIÓW:

- sytuacje zakładnicze – procedury postępowania
- atak active shootera w miejscu publicznym – procedury postępowania

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI:

- procedury postępowania podczas ataku active shootera w szkole
- praca z uczniami w stresie pourazowym PTSD (rozpoznanie, formy pomocy)

OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY

prowadzenie - prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

 

Uwaga:

Zapisów na konferencję prosimy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy

Każdy z uczestników będzie miał okazję uczestniczyć w obydwu warsztatach – adresowanch osobno dla nauczycieli i osobno dla uczniów.

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
tel. 71 354 60 62
tel. 609 664 900
e-mail: bezpieczna.mlodziez@dsw.edu.pl