Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

W poniedziałek 24 kwietnia 2017 Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zorganizował III edycję konferencji Młodzież wobec współczesnych zagrożeń, która poruszyła kwestię znanych już na świecie, a pojawiających się w Europie zjawisk, jak: sytuacje zakładnicze - uprowadzenia i przetrzymywania osoby wbrew jej woli, active shootera - uzbrojonej osoby, przeprowadzającej ataki w miejscach publicznych, sposobów reakcji osób znajdujących się w sytuacji zakładniczej, a także zasad pracy z osobami w stresie pourazowym.

 

W trakcie konferencji planowany był pokaz z udziałem byłych funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz warsztaty mające na celu przećwiczenie sposobów zachowania się, aby ochronić możliwie największą ilość osób przed skutkami ataku, a także zapobiec panice i nierozsądnym zachowaniom. Kluczowym punktem konferencji były projekcje pozoracji omawianych zjawisk oraz warsztaty z udziałem ekspertów.

Gwarantem wysokiej wartość merytorycznej konferencji i warsztatów są starannie dobrani prelegenci łączący wiedzę naukową z wieloletnią praktyką. Komitet organizacyjny stanowi zespół naukowców z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

PRELEKCJA

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

Personnel Recovery - zasady "odzyskiwania" przetrzymywanych osób i możliwości ich zastosowania w trakcie aktu terroru o charakterze masowym (atak w miejscu publicznym)

WARSZTATY DLA UCZNIÓW:

- sytuacje zakładnicze – procedury postępowania
- atak active shootera w miejscu publicznym – procedury postępowania

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI:

- procedury postępowania podczas ataku active shootera w szkole
- praca z uczniami w stresie pourazowym PTSD (rozpoznanie, formy pomocy)

OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY

prowadzenie - prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

Zgłoszenia na konferencję

 

rekrutacja zakończona

Miejsce i termin konferencji:

Dolnośląska Szkoła Wyższa,
Centrum Konferencyjne,
ul. Strzegomska 55, 
24.04.2017 r., godz. 900-1500        

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

logotyp-umwd